Muertes de Famosos para Agosto 1752

  • 21º Jacopo Amigoni, pintor italiano (n. 1682).
  • 22º William Whiston, matemático inglés (n. 1667).